Μικρό Βιογραφικό

 
Ο τόπος απ΄ όπου κατάγομαι, πίσω από τη διπλή μονάδα, παραμένει,
Μολύβι και νόηση φυλάνε τη χάρη του,
Δημιουργημένη από τον έρωτα ορθώνεται η πύλη του,
Ο M.D. την πύλη του φυλάει,
Στα αυλακωμένα χέρια σου, αφουγκράζεται, επιτέλους.